בטיחות


ביופרמקס משקיעה מחשבה רבה בשלבי התכנון וההקמה בדאגה לרווחת העובדים בחדר הנקי ובסביבתו, על מנת לספק להם סביבת עבודה נוחה ובטיחותית. דגש מיוחד ניתן לנושאים הבאים:

  • זרימה נוחה של החומרים ושל תהליכי העבודה בתוך חדר נקי והחוצה ממנו.
  • מרחבי עבודה נוחים לעובדים.
  • הקפדה על סביבת עבודה נוחה לשיפור יעילות העבודה בחדר הנקי.
  • תאורה נוחה בעוצמה שמתאימה לאופי העבודה בחדר הנקי.
  • נגישות אופטימלית וניצול מרבי של המרחב הנקי.
  • הקפדה על כל נהלי הבטיחות הקפדניים ביותר כולל הגנה מפני שריפה, יציאות חירום וכו'.